21 oppdrett i 2013

Dykkerklokke: Fremgangsmåten er så enkel som å plukke eggene fra hovedkarret og over i et godt innkjørt yngelkarr med yngelsikker filterpumpe/luftdrevent svampefilter. Bruk Orkongler for å forhindre mugg på egg. Ca 2 små Orkongler pr dag kan tilsettes til eggene har klekket. Etter klekking er det ikke nødvendig. Jeg har sand og planter og diverse røtter i karret. Skifter 10% vann (mellomlagret) annenhver dag. Dvs en nesten full bøtte ut av 53 Liters akvarium. Har foret med helt vanlig fiskemat (Tetra tabimin synketabletter) og ikke noe spesialfor for yngel. Yngelen har vokst raskt og overlevd uten noe problem på denne måten. Jeg har også reker i det samme karret, men det anbefales selvsagt ikke om man har eggene løse, siden reker er eggtyver. Men, rekene tar ikke yngelen. Når yngelen er blitt ca 6 uker gamle så bruker jeg et ekstra innvendig filter av Eheim pickup, det er ikke 100% yngelsikkert, men går allikevel greit når de har blitt litt større. Det gir nemlig bedre filtrering enn kun svampefilteret.
Kjell Tellefsen: Tok ut noen egg fra hovedkaret og la i en isboks med masse luft. Klekket etter 3 dager.
Tore Lars Risanger: Legger egg ved kaldtvannsbytte.
Olejan: Går i 450L selskapskar.
Leker etter hvert vannbytte. Plukker egg og forer opp i eget kar
Tom Eirik: lekt etter vann bytte
Henerik: Gikk i et 128 L kar med god sirkulasjon og foret med røde myggisser så gikk resten av seg selv.
Tor Erik Lindøe: Går i 220 liter artskar med masse mose. Senker tempen, forer godt, og vips masse egg.
Janne: Har en stor gruppe i en 250-liter som stort sett legger egg etter hver vannbytte. Egg blir plukket ut og klekt frem i boks.
bencat: som cory flest, tar ut eggene.
Kaja: kaldtvannsbytte
Ole Paulsen: leker på glass og planter, yngel fores opp i breedingboks og slipper så ut i foreldrekarret ved 2cm str
Ingvald Arne Meland: Eget kar for de, hvor eggene blir flytte over i en ekstern fødekasse med luftestein. Til setter Esha 2000 og catappa/eikeblader for å hindre sopp.

Forer med levende microorm.
Odd Gunnar Moe: Leksgruppe på 6 voksne går i 120 liters kar sammen med 4 stk L260, legger egg 2 ganger i uka 10-60 stk i slengen. Plukker egg som klekkes i isboks og overføres til hang-on breeding-box etter at de er klekt. Fores med avskallet artemia.
L-046zebra: en gruppe på 6. enten 2 hunner eller 1 maks i gruppa.
etter 2 år med mye vannbytte og foring så oppdaga jeg at de lekte! :)

har 2 ungfisk nå, resten ble borte grunnet uerfaren het..
Ironimo: vokst av seg selv i karet, en ble funnet i en pumpe da var den 3 cm....
Kikkan: plukket masse egg og drettet frem i eget akvarie
Veronica Lillevik: La egg i 110 liters artskar etter proteinrike fôr og 50% vannbytte. Eggene hentet opp og over i 20 liters akvarium.
Amund80: Har 12 stk gåendes i en 120 l. PH 6,8. Temp 25 grader. Disse fores godt noen dager. Kaldvannsbytte gir som regel egg. Disse blir plukket og klekket i breederboks med Esha 2000 og brusestein. Yngel fores opp med mikroorm og knust tabimin.
Aleksander Østvold: Kaldtvanns bytte;)
Ari Fimreite: Kaltvannsbytte :)
Alexander G: Bytter 60-70% vann i uken og mater rikelig.