2 oppdrett i 2020

Kjetil66: Ikke noe spesielt utover hyppige vannbytter.
Buskiz: Legger egg og yngel kommer.