1 oppdrett i 2006

E-Dahl: lekskarr er 60 liter og 15 cm vannstand. innredet med luftstein, grov grus, javamose og finbladede vekster.
hunnfisken slippes i karret to dager før lek.
etter endt lek fanges fisken opp og yngelen er klekt etter 3-4dager.
temp 25, ph6 og mykt vann.