4 oppdrett i 2010

LOFFA: Gruppen la egg i flyteplantene og flyttet plantene til et yngelkar. Fikk frem 5 stk
thomasø: eggene havnet i et annet kar med maller og to praktbarber vokste opp.
arne.a: 8 stk, i en 63liter,en del javamose og ellers tett beplantet
Glenn Kongstein: En trio i en 19l og mengder med java og ei lufte stein. Etter 4 dage ut med foreldra