2 oppdrett i 2013

Ohell: Hunnene plasseres i et kar med masse javamose, og lav vannstand ( ca 15 cm ). De går her en ukes tid, før man slipper hannene i karet på kvelden. All voksen fisk fjernes kvelden etterpå, og etter ca 5 dager begynner yngelen å henge som små larver på veggene i karet. Fores opp på flytende artemia fra JBL den første uka. Yngel vokser fort, og har stor overlevelsesprosent.
Sissimor: To yngel dukket plutselig opp i et nyoppsatt akvarium. Hadde hentet planter fra diverse kar...