1 oppdrett i 2013

Ohell: Jeg bruker store flyteplanter som foreldrene legger eggene under. Foreldrene eller plantene må fjernes når eggleggingen er over. Yngel vokser fort .