2 oppdrett i 2012

Hans E: Har en stim i en 720l, og med tett beplantning og områder som er utilgjengelig for slamsuging har de nok klart å gjemme seg til de ble store nok til å overleve. Mat har de nok funnet i mudderet på bunnen. Har oppdaget yngel 2 ganger nå, først 2 og så 1, alle rundt 1,5cm. når de ble oppdaget.
Therese Supphellen: Det går en stim på 8-10 individer i et selskapskar med masse javamose og flyteplanter. Det dukket plutselig opp flere yngler.