1 oppdrett i 2005

Karl Peter Michael: La egg på en flat stein,ca 300 yngel som overlevde ca 28 cm i størrelse.
Stimulering med litt kaldere vann over en tid og med endret kost.