1 oppdrett i 2008

E-Dahl: dretter dem enkelt i mallekarr med planterusk i overflaten, de fikser alt selv. forer med nyklekt artemia