1 oppdrett i 2010

Morten K: Ganske stor gruppe plassert i en 200 liter noen dager.
Ingen planter, kun røtter og greiner.
Satte inn flyteplanter så snart det begynte å dukke opp yngel.

Hadde ganske stort frafall de første 2-3 dagene, men ca 12 -15 stk har klart seg.

Fiskene lekte ved ca 25°- 26° men det ser ikke ut som om dette betyr så mye da de leker i både kaldere og varmere vann.

Svært leksvillig fisk.
PH 7