1 oppdrett i 2015

Anita: 3 hanner og 6 hunner lekte i Javamosen. pH=6,5, GH=7. Yngelen vokste opp da foreldrene ble flyttet