Oppdrett av Neritina natalensis (Sebrasnegle)


Eggene, som er hvite og ovale, legges rundt i akvariet på harde flater, men må over i høyere salinitet for å klekke. De små sneglene utvikler seg svær sakte. Oppdrett i akvarium er ikke registrert.

1 oppdrett av denne arten registrert mellom 2011 og 2011

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2011

William C: Faktisk en ganske fin snegle. Les mer