Oppdrett av Caridina multidentata (Amanoreke)


Flere hanner omringer en hunn og befrukter henne. Hunnen bærer så eggene til de klekker til små larver, og da sprer hun dem ut i akvariet. Larvene trenger imidlertid saltvann for å overleve videre.

3 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2012

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2012

Marius Egenes: Hun i ferskvann. Larver til saltvann. Les mer