Oppdrett av Amphilophus citrinellus (Midasciklide)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

1 oppdrett av denne arten registrert mellom 2009 og 2009

Vis oppdrett pr år:
2009
  Kommentarer
Ingen kommentarer.