Apistogramma elizabethae


© Tom Christoffersen
Vanskelighetsgrad
Middels
Latinsk navn Apistogramma elizabethae (Kullander, 1980)
Orden/Familie Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Cichlidae (Ciklider) Wikipedia
Meget kostbar art, som krever sandbunn i karet. Noe revirdannende.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Apistogramma
Apistogramma-artene er dvergciklider som alle hører hjemme i Sør-Amerika. Apistogramma er jordspisere og derfor avhengig av finkornet sand i akvariet. Ap. Forekommer i hovedsak i elvesystemene Orinoco og Amazonas og kan deles i elv (riverine), bekk (creek) og uspesialisert gruppe. Elve-typen (inkl. A. meinkeni og A. uaupesi) kan ha en ustrukturert biotop med strøm/sterk strøm og lommer/groper med rolig vann og sand, alternativt sprekker i steinformasjoner. Bekke-typen (distinkt han/hunn forskjell i form og farve, inkl. A. macmasteri-gruppen) har en strukturert biotop med sandbunn, drivved og blader i rolig flytende eller ganske stillestående bekker. Uspesialisert Ap. (han/hunn forskjellig størrelse, men bare lite variasjon i farve) finnes i varierende type biotoper. Ap. er ikke kjent etablert i større elver men holder seg til de mindre tilførselselver/bekker med begrenset vanndybde på et par m helt ned til bare få cm. Ap. trives best med helt mykt vann med ph rundt 5,5 og temp. 24-27°C men kan tilvennes andre vannkvaliteter. Lite tolerant for temp. over 30°C. Ved oppdrett er temp viktig for fordeling av hanner og hunner i kullet. Høyere temp gir flere hanner. Likevekt rundt 26°C, høyest overlevelse mellom 24-27°C. Ap. ser ut til å like seg i kolonier med samme art, dog ofte med tetra og andre arter i nærheten.
Maks. størrelse 8 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Nei
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hunfisken er en del mindre enn hanfiskene
Fòr og fòring Carnivore (Kjøtteter)
Tar kun levende og litt frossentfor. Bør ikke fores med røde mygglarver, da dette kan gi bukvannsott.
Oppdrett Meget vanskelig å få i lek. For at eventuelle egg skal klekke, må verdien på ph være under 6, og gh under 3
NAF Oppdrettsvalør GULL
Minimum størrelse liter på akvariet 60 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 180)
Temperatur 22° C - 30° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 4.5 - 6.2
Hardhetsgrad på vann (GH) 0 - 6
Sist endret 06.03.06 kl 21:53 av Frank Angell
180 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Peter Nyman
Reklame for plussmedlemskap