Aulonocara baenschi


© Erlend D Bertelsen
Vanlig
Vanskelighetsgrad
Ganske lett
  Andre navn
  • New Yellow Regal,
  • Aulonocara Benga
Engelsk:
  • Nkhomo-benga peacock
Latinsk navn Aulonocara baenschi (Meyer & Riehl, 1985)
Orden/Familie Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Cichlidae (Ciklider) Wikipedia
Trenger en del steinformasjoner for å trives. Rolig fisk
Informasjon som gjelder alle arter i genus Aulonocara
Aulonocara er en relativt vanlig Malawiciklide som finnes i ett uttall varianter. Arten er den roligste fra Malawisjøen, noe som bidrar til dens store popularitet. Normalt finner fisken det meste av føde i bunnlaget. Arten lever på dyp fra 5-40 meter, noe som har gitt fisken relativt store øyne. Aulonocara er ikke av de mest revirdannende malawiciklidene, men vil til en viss grad forsvare reviret. Reviret er som oftest en hule i steinformasjonen. Det bør kun være ett par av disse fiskene i akvariet, på grunn av fare for slåssing/kryssing mellom arter. Om flere arter av Aulonocara skal holdes i samme kar, bør en finne fisk som tilhører de ulike grupperingene av arten. Gruppene er slik: Aulonocara jacobfreibergi Chitande type aulonocara stuartgranti typene, og til sist de sandlevende aulonocaraer.
Maks. størrelse 12 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Nei
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hun er noe mindre enn han.
Fòr og fòring Carnivore (Kjøtteter)
Lever i naturen av små krepsedyr den finner i sanden.
Oppdrett Hanfisken vil kunne sees i leksdrakt hele året, og har sitt revir rundt en utgravet hule.
NAF Oppdrettsvalør SØLV
Minimum størrelse liter på akvariet 120 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 459)
Temperatur 22° C - 26° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 7.7 - 8.6
Hardhetsgrad på vann (GH) 10 - 30
Sist endret 14.04.06 kl 13:38 av Frank Angell
459 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Andre har fisken sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen
Reklame for plussmedlemskap