Oppdrett av Dermogenys pusilla (Halvnebb)


Fisken er levendefødende. Den er kjent for å slippe yngelen for tidlig, nesten som en spontanabort, slik at yngelen ikke er ferdig utviklet eller levedyktige. Mange erfarer også at yngelen er dødfødt når den kommer ut.

Hos oss går det en gruppe på 5 individer - to hanner, tre hunner. Det kan se ut som at temperaturen har noe å si for hvorvidt hun bærer yngelen til de er ferdig utviklet. I de tilfellene temperaturen i karet har oversteget 28 grader over lengre tid har det gjerne kommet et kull like etter. Dette har hos oss gjerne skjedd enten i forbindelse medisinering og temperaturheving eller varme somre uten anledning til å kjøle ned vannet i karet.

Det ser ut til at det bare er en av hunnene som føder hos oss.
Kullene er forholdsvis små, med opp til 12 i hvert kull. Yngelen er en snau cm og en god munnfull for mor... Hun (og de andre) står parat for å spise yngel, så det beste er å fiske opp yngelen og ha dem over i en isolert beholder etterhvert som de kommer. Storbladede flyteplanter hjelper også, da yngelen kan legge seg oppå bladene der de voksne ikke kommer til.
Yngelen tar nyklekket artemia fra første dag. Ellers fungerer flytende yngelfór for levendefødende, finknust tørrfór o.l. som substitutt.

Yngelen er født uten det karakteristiske "nebbet" som voksne individer har. Nebbet kommer etter et par uker og på det tidpunktet er det viktig å gi yngelen god svømmeplass. Et langt akvarium er å foretrekke. Er det for trangt dulter de stadig inn i glasset og nebbet knekker svært fort. Dette vil i mange tilfeller ikke gro ut igjen. (Det er ikke til videre hinder for fisken at den ikke har langt nebb - den spiser like godt og klarer seg uten, men et knekt nebb er et åpent sår som er utsatt for sopp, infeksjoner og annet snusk man ikke vil utsette yngelkaret for.)

Jeg har så langt bare klart å få opp hunner. Går ut ifra at det har noe med pH'en å gjøre, slik det har på mange andre fisk. Har et helt nytt kull nå så vi får se om det ikke kanskje dukker opp en liten hann blandt disse.

7 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2015

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2015

Frank Steinar Sørensen: To par i 190 liter med masse flyteplanter. Yngel flyttes i annet kar. Les mer