Hemirhamphodon chrysopunctatus (Halvnebb)


© Dag L.Fjeldstad
Vanskelighetsgrad
Ukjent
  Bilder (4 stk)

  Video (1 stk)
Latinsk navn Hemirhamphodon chrysopunctatus (Brembach, 1978)
Orden/Familie Orden: Beloniformes (Horngjelfisker)
Hemiramphidae (Halvnebb) Wikipedia
Utbredelse og habitat
Hemirhamphodon chrysopunctatum fins kun i myrsumpene i lavlandet i Kalimantan Tengah (Sentral-Kalimantan) på Borneo. Lokasjoner inkluderer Sebangau nasjonalpark og Tanjung og Puting nasjonalpark, og de omkringliggende vassdragene Barito, Mentaya, Sungai Seranau og Sekonyer. Her lever den i bekker med surt, bløtt vann, ofte brunfarget av tanniner og rikt på humussyrer. Den oppholder seg helst der det er tett vegetasjon, og tilbringer mye av sin tid helt oppe i overflaten, der den leter etter fluer, mygg og andre små insekter. Leveområdet overlapper delvis med leveområdene til slektningene H. tengah og H. phaiosoma. Den foretrekker litt mer hurtigstrømmende vann en H. tengah.

Utseende og andre kjennetegn
Gulaktig grunnfarge på kroppen, med en mørk, relativt bred horisontal stripe langs kroppen. På undersiden av denne stripa en brutt linje av selvlysende flekker. Underkjeven er rett.

Forhold i akvariet
H. chrysopunctatus bør holdes i et godt beplantet akvarium med god lengde/grunnflate, slik at det blir mye horisontal svømmeplass. Sirkulasjonen kan være svak til moderat. De vil føle seg trygge om de har flyteplanter og/eller lange, finbladete stilkplanter å gjemme seg blant. Akvariet må ha dekkglass ettersom de er lettskremte og fort kan komme til å hoppe. Vannet skal være surt, bløtt ferskvann. Gode vannbytterutiner er viktig ettersom arten er sensitiv overfor dårlig vannkvalitet.

Kompatibilitet
Arten trives i små grupper. De er stort sett fredelige mot artsfrender og andre arter. De kan holdes sammen med andre arter som foretrekker de samme forholdene i akvariet, f.eks. kuhliiål (Pangio sp.), labyrintfisk (Sphaerichtys sp., Betta sp.), små karpefisk (Sundadanio sp., Eirmotus sp., ???????Desmopuntius sp., Rasbora sp., Boraras sp., Trigonostigma sp., Brevibora sp.) fra samme region. De må ikke holdes sammen med store eller aggressive fisk eller sammen med fisk som kan utkonkurrere dem i "matfatet".

Tilgjengelighet
Status mht. tilgjengelighet på listene til grossister som leverer akvariefisk til norske dyrebutikker, er ukjent (i 2022).

Status på IUCNs rødliste
Per 2020: Livskraftig (LC), men habitatene til arten er like fullt truet av dambygging og opparbeiding av palmeoljeplantasjer, som fører til avskoging og ødeleggelse av myr- og våtmarksområder.

Kilder/litteratur
Tan og Lim, 2013
Lim m.fl. 2016
Daniels, 2020
Fishbase.se
 
Informasjon som gjelder alle arter i genus Hemirhamphodon
Hemirhamphodon er en slekt innenfor familien Zenarchopteridae i orden Beloniformes. Det er minst ni arter innenfor denne slekten. Artene i slekten lever hovedsakelig i surt til nøytralt, bløtt ferskvann i bekker og elver i regnskogen i Sørøst-Asia. Mens syv av artene kun fins på Borneo, har to arter et større utbredelsesområde i sør-Thailand, Malaysia, Singapore og Indonesia. Hemirhamphodon holder seg for det meste i vannoverflata, der de jakter på hovedsakelig terrestriske insekter, særlig maur. Morfologisk kjennetegnes de ved at begge kjønn har en sterkt forlenget underkjeve, derav navnet "halvnebb". I motsetning til de andre slektene innenfor familien, har de tenner langs hele underkjeven. Kroppen er lang og smal. De er små av vekst, mellom 4 og 10 cm lange. Artene har kjønnsdimorfisme, dvs. at hanner og hunner er morfologisk ulike. Bl.a. er hannen er som regel større enn hunnen, ulikt de andre slektene, der det er motsatt. Alle artene er vivipare, dvs. at de føder levende unger, med unntak av én art som legger egg. Hemirhamphodon er fredelige mot artsfrender og andre fiskearter.
Maks. størrelse 5.5 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hannen er større enn hunnen. Han har andropodium (modifisert analfinne).
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Smått levendefór som småfluer (f.eks. bananfluer og såkalte black soldier fly), maur, mygg o.l. foretrekkes, men kan også tilvennes annet akvariefór, inkl. frossenfór som artemia, mygglarver etc. Litt plantemateriale i kosten er også gunstig.
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør GULL
Minimum størrelse liter på akvariet
Temperatur 24° C - 28° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 4.5 - 6.5
Hardhetsgrad på vann (GH) 1 - 5
Sist endret 27.12.22 kl 13:58 av Kuledrøm

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Jeff Rapps
Reklame for plussmedlemskap