Hemirhamphodon tengah (Halvnebb)


© Bettina Fossen
Vanlig
Vanskelighetsgrad
Ganske vanskelig
  Andre navn
Engelsk:
  • Borneo Redline Halfbeak
  Bilder (4 stk)

  Video (2 stk)
Latinsk navn Hemirhamphodon tengah (Collette, 1991)
Orden/Familie Orden: Beloniformes (Horngjelfisker)
Hemiramphidae (Halvnebb) Wikipedia
Utbredelse og habitat
Hemirhamphodon tengah lever i myrsumper i lavlandet Kalimantan Tengah (Sentral-Kalimantan) på Borneo. Her lever de i bekker og elver med svært surt, bløtt vann som ofte er farget brunt av tanniner, og er rikt på humussyrer fra myrene. De oppholder seg helst der det er tett vegetasjon, og tilbringer mye av sin tid helt oppe i overflaten, der de leter etter fluer, mygg, maur og andre små insekter. De fleste stedene fins H. tengah sammen med sin nære slektning H. chrysopunctatus. H. tengah holder seg helst i de roligere partiene, mens H. chrysopunctatus foretrekker de litt mer hurtigstrømmende partiene. I tillegg fins også arten H. phaisoma i samme område.

Utseende og andre kjennetegn
H. tengah er småvokste. Ifølge Fishbase er standardlengden 3,6 cm. Noen akvarister hevder at deres eksemplarer har blitt nærmere 5-6 cm lange, men mulig at det da er snakk om total lengde (dvs. inklusive halefinnen). Denne lengden oppgis også av grossisten Aquarium Glaser. Ulikt andre arter i samme slekt, er hunner og hanner omtrent like store hos H. tengah. De skiller seg også ut ved å være eneste eggleggende art i slekten, der alle de andre artene er levendefødende. Selv om de legger egg, skjer befruktningen innvendig, vha. hannen andropodium (modifiserte analfinne). Hunnen kan antakelig lagre spermen en periode før befruktningen skjer. H. tengah har gul/gyllen kropp med en enkelt, ganske bred svart stripe på langs.

Forhold i akvariet
H. tengah bør holdes i et godt beplantet akvarium med god lengde/grunnflate, slik at det blir mye horisontal svømmeplass. Sirkulasjonen kan være svak til moderat. De vil føle seg trygge om de har flyteplanter og/eller lange, finbladete stilkplanter å gjemme seg blant. Akvariet må ha dekkglass ettersom de er lettskremte og fort kan komme til å hoppe. Vannet skal være surt, bløtt ferskvann. Gode vannbytterutiner er viktig ettersom arten er sensitiv overfor dårlig vannkvalitet.

Kompatibilitet
Arten trives i små grupper. De er stort sett fredelige mot artsfrender og andre arter. Hvis det er mer enn én hann i akvariet, vil en av dem bli dominant og krever hele akvariet som territorium. De andre hannene har små territorier eller ikke noe territorium idet hele tatt. Det går likevel ganske fredelig for seg. H. tengah kan holdes sammen med andre arter som foretrekker de samme forholdene i akvariet, f.eks. kuhliiål (Pangio sp.), labyrintfisk (Sphaerichtys sp., Betta sp.), små karpefisk (Eirmotus sp., Boraras sp., Brevibora sp., Sundadanio sp., Trigonostigma sp.) fra samme region. De må ikke holdes sammen med store eller aggressive fisk eller fisk som utkonkurrerer dem i "matfatet".

Tilgjengelighet
H. tengah fins av og til på listene til grossister som leverer akvariefisk til norske dyrebutikker (i 2022).

Status på IUCNs rødliste
Per 2020: Livskraftig (LC), men habitatene til arten er like fullt truet av dambygging, avskoging, ødeleggelse av myrområdene og anleggelse av palmeoljeplantasjer.

Kilder/litteratur
Tan og Lim 2013
Lim m.fl. 2016
Daniels, 2020
Fishbase.se
Seriously fish diskusjonstråd
Aquarium Glaser
 
Informasjon som gjelder alle arter i genus Hemirhamphodon
Hemirhamphodon er en slekt innenfor familien Zenarchopteridae i orden Beloniformes. Det er minst ni arter innenfor denne slekten. Artene i slekten lever hovedsakelig i surt til nøytralt, bløtt ferskvann i bekker og elver i regnskogen i Sørøst-Asia. Mens syv av artene kun fins på Borneo, har to arter et større utbredelsesområde i sør-Thailand, Malaysia, Singapore og Indonesia. Hemirhamphodon holder seg for det meste i vannoverflata, der de jakter på hovedsakelig terrestriske insekter, særlig maur. Morfologisk kjennetegnes de ved at begge kjønn har en sterkt forlenget underkjeve, derav navnet "halvnebb". I motsetning til de andre slektene innenfor familien, har de tenner langs hele underkjeven. Kroppen er lang og smal. De er små av vekst, mellom 4 og 10 cm lange. Artene har kjønnsdimorfisme, dvs. at hanner og hunner er morfologisk ulike. Bl.a. er hannen er som regel større enn hunnen, ulikt de andre slektene, der det er motsatt. Alle artene er vivipare, dvs. at de føder levende unger, med unntak av én art som legger egg. Hemirhamphodon er fredelige mot artsfrender og andre fiskearter.
Maks. størrelse 3.6 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Begge kjønn er ca. like store, men hannen har sterkere farger. Han har også andropodium.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Smått levendefór som småfluer (f.eks. bananfluer og såkalte black soldier fly), maur, mygg o.l. foretrekkes, men kan også tilvennes annet akvariefór, inkl. frossenfór som artemia, mygglarver etc. Litt plantemateriale i kosten er også gunstig.
Oppdrett Legger egg i bl.a. javamose. Yngel tar nyklekket artemia med det samme.
NAF Oppdrettsvalør GULL
Minimum størrelse liter på akvariet 80 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 182)
Temperatur 24° C - 28° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 4.5 - 6
Hardhetsgrad på vann (GH) 1 - 2
Sist endret 27.12.22 kl 13:57 av Kuledrøm
182 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Haakon Haagensen
Reklame for plussmedlemskap