Oppdrett av Bujurquina apoparuana


Hunnen legger eggene gjerne på en glatt stein, blader eller andre steder hun synes er gode.
eggene klekker etter 3 dager og yngel er frittsvømmende etter 2-3dager.
dette er en munnrugende ciklide.
Selv har jeg sliti med å få foreldre til å ta vare på yngel. da de spiste dem opp når de ble frittsvømmende. men om de får noen andre inbyggere å jage på fungerte det bedre.
selv har jeg kidnappet yngel rett før hunnen slipper dem ut.(ca 2 dager etter klekking)

5 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2014

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2014

MagnusTT: Fanget opp noen få yngel fra selskapskaret, fores opp i eget kar. De ser ut til å klare seg fint uten foreldrene. Men de vokser seint. Les mer
Andre har fisken sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen
Reklame for plussmedlemskap