Oppdrett av Macrognathus siamensis (Elefantsnabelål)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.