Oppdrett av Polypterus endlicheri endlicheri


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.