Oppdrett av Cichlasoma octofasciatum (Jack Dempsey)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

29 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2017

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2017

Robert Arntsen: Fint bunnsubstrat, stein (de legger eggen på flater) røtter och en del planter. Les mer