Oppdrett av Peckoltia compta (Leopardfroskpleco)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

32 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2018

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2018

Buskiz: Legger egg i huler. Les mer