Oppdrett av Hyphessobrycon eques (Serpatetra, Rød serpa, Blodtetra)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

2 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2009

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2009

Anne Marie K: overaskelsesyngel, de gjorde jobben uten min bistand :) Les mer