Oppdrett av Hypancistrus sp. L340


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

19 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2018

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2018

Steinar S: Hunn og hann i selskapsakvarium på 325L.
3. Gang med egg. 2 yngel som er observert. Går sammen med mye annen fisk. Les mer