Etroplus canarensis


© Johnny Jensen
Vanskelighetsgrad
Middels
  Andre navn
Engelsk:
  • Canara pearlspot
  Bilder (3 stk)

Latinsk navn Etroplus canarensis (Day, 1877)
Orden/Familie Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Cichlidae (Ciklider) Wikipedia
Rolig art, som er temmelig sjelden i akvariesammenheng. Akvariet bør innredes med mye røtter og steinhuler som gjemmesteder. Gjerne beplantning med langbladede planter. En del flate stener for å legge egg på er også en fordel. Kan holdes i en mindre gruppe på 5-7 individer i et større akvarium. Kan holdes sammen med andre rolige og fredelige arter som ikke stresser fisken. God filtrering og sirkulasjon, samt gode, rutinemessige delvannsbytter. Høyt oksygennivå i vannet er viktig.
Maks. størrelse 12 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hunner er litt mindre enn hanner.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Alger, ciklidestick, rekemix, spirunilabasert flakfôr.
Oppdrett Vanskelig å få til.
NAF Oppdrettsvalør Ikke satt
Minimum størrelse liter på akvariet 130 liter
Temperatur 23° C - 28° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 7 - 8.5
Hardhetsgrad på vann (GH) 5 - 10
Sist endret 21.09.08 kl 23:57 av Admin
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Bjarne Sætrang