Oppdrett av Geophagus sp. ´Red head Tapajos´


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

5 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2012

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2012

SvennR: 80stk yngel vokst seg store og feite nå.
Har 8stk gående i mitt 530L, der det har dannet seg 2 parr.
Ingen spesiell fremgangsmåte utover gode vannkvaliteter, mye oksygen i vannet og kaldtvannsbytter. Les mer