Aulonocara sp. ´Iwanda´


© Stein Woldseth
Vanlig
Vanskelighetsgrad
Ukjent
  Andre navn
Engelsk:
  • Aulonocara red top
  Bilder (4 stk)

Latinsk navn Aulonocara sp. ´Iwanda´
Orden/Familie Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Cichlidae (Ciklider) Wikipedia
Ubeskrevet art som sannsynligvis er en variant av [FISHLINK=1170]A. jacobfreibergi[/FISHLINK]
Lever på relativt grunt vann, og tåler derfor kraftigere belsyning enn mange andre arter fra sjøen.

Lever normalt over de steinete delene av overgangssonene.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Aulonocara
Aulonocara er en relativt vanlig Malawiciklide som finnes i ett uttall varianter. Arten er den roligste fra Malawisjøen, noe som bidrar til dens store popularitet. Normalt finner fisken det meste av føde i bunnlaget. Arten lever på dyp fra 5-40 meter, noe som har gitt fisken relativt store øyne. Aulonocara er ikke av de mest revirdannende malawiciklidene, men vil til en viss grad forsvare reviret. Reviret er som oftest en hule i steinformasjonen. Det bør kun være ett par av disse fiskene i akvariet, på grunn av fare for slåssing/kryssing mellom arter. Om flere arter av Aulonocara skal holdes i samme kar, bør en finne fisk som tilhører de ulike grupperingene av arten. Gruppene er slik: Aulonocara jacobfreibergi Chitande type aulonocara stuartgranti typene, og til sist de sandlevende aulonocaraer.
Maks. størrelse -
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Nei
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell
Fòr og fòring Carnivore (Kjøtteter)
Små krepsedyr og insekter. I akvariet spiser den det meste som serveres, men kan være noe resservert i forhold til svært ivrige samboere. En god rekemix vil ofte være det mest egnede fôret, og mest økonomisk
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør Ikke satt
Minimum størrelse liter på akvariet 150 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 553)
Temperatur 22° C - 25° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 7.6 - 8.5
Hardhetsgrad på vann (GH) 10 - 15
Sist endret 20.10.07 kl 20:51 av Admin
553 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Andre har fisken sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© Andreas Bjørvik
Reklame for plussmedlemskap