Herichthys pantostictus


© Jeff Rapps
Vanskelighetsgrad
Middels
  Andre navn
  • Cichlasoma pantostictum
Engelsk:
  • Chairel cichlid
  Bilder (1 stk)

Latinsk navn Herichthys pantostictus (Taylor & Miller, 1983)
Orden/Familie Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Cichlidae (Ciklider) Wikipedia
Holdes parvis i akvariet. Innredning med fint bunnsubstrat, røtter og steiner som danner gode gjemmesteder og skjul. Revirhevdende og territorial i leksperioden. Kan ellers vise aggressiv atferd. Vil spise små fisker. I naturen finnes denne cikliden i elvemunninger og tåler derfor noe høyere salinitet i vannet. God filtrering og gode, rutinemessige delvannsbytter.
Maks. størrelse 20 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Nei
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hanner er noe større og kraftigere i kroppsform enn hunner.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Altetende og kjøttetende. Frossen- og levendefôr.
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør SØLV
Minimum størrelse liter på akvariet 450 liter
Temperatur 17° C - 28° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 7 - 8
Hardhetsgrad på vann (GH) 5 - 20
Sist endret 17.04.06 kl 10:18 av Admin
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Ina Dischington