Oppdrett av Heros severus (Severum, Hantelciklide)


Munnruger; begge foreldrene deler på rugingen.
Kan opptre meget agressivt under lek / yngelpleie.

17 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2014

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2014

Jason Aksnes: som vanlig Les mer