Oppdrett av Mikrogeophagus ramirezi (Sommerfuglciklide)


Sommerfuglciklidene danner par og holder normalt sammen hele livet. Når hunnen er klar for lek/egglegging, vil hun bli dyprød i buk/brystregionen. Sommerfuglciklidene leker åpent, og leken foregår ved at de rister seg mot hverandre og viser opp all sin fargeprakt. Deretter finner de et egnet sted for egglegging, og begynner å plukke og rense dette. Rensingen utføres nøye og kan ta noe tid. Eggene legges på en flat overflate (stein, blad e.l.). Hunnen/hannen går vekselsvis over denne overflaten og legger egg/sprøyter over melke.
Etter eggleggingen veksler paret på å passe eggene, og en av dem er konstant på plass for å lufte eggene sine (vifter over med halen). Luftingen hindrer soppdannelse.
Eggene klekkes etter ca 2-3 døgn, og yngelen holder seg på klekkestedet i noen dager til. Yngelen vil på dette tidspunktet ha en klebrig plommesekk som den bruker som start-næring.
Foretrukket PH sies å være rundt 6,8 for trigging av lek.

Etter 5-7 døgn er yngelen frittsvømmende, og de voktes godt av begge foreldre fremdeles. Foreldrene vil nå forsøke å holde flokken samlet, og snapper opp rømlinger med munnen for så å spytte dem inn i flokken igjen. Mange tror foreldrene spiser sine egne yngel når de ser dette, men dette er altså kun et tegn på gode og påpasselige foreldre. Foreldrene tar yngelen med rundt i akvariet, men vil i første fase holde seg nær klekkestedet. Når kvelden nærmer seg, vil man også kunne se at foreldrene "legger" ynglene sine i en beskyttet grop, - gjerne under en stein e.l..
Når yngelen er frittsvømmende er også plommesekken brukt opp. De vil nå trenge mye og næringsrik mat. Sommerfuglciklide-yngel tar nyklekket artemia raskt, og det anbefales at dette blir gitt som hovedfôr til yngelen i den første peioden. Annet anbefalt fôr til sommerfuglciklide-yngel er avskallede artemiaegg (orange pulver i pose), frossen cyklops og frosne bosmider. Man kan også variere med småkornet baby-tørrfôr.

Sommerfuglciklidene kan bruke et par runder med egglegging før de blir flinke foreldre. Det er ikke sjelden at de første forsøkene feiler pga at foreldrene ikke mestrer påpasser-rollen godt nok. Dette er noe som normalt blir bedre for hver gang.

Lek kan i noen grad stimuleres, og oppnås best når vannet har stabil temperatur mellom 26-28 grader. Et godt vannskifte med vann som har temperatur noe under akvarietemperaturen og fôring med mygglarver, artemia eller tilsvarende næringsrik kost ca 5-10 minutter etter vannskifte, kan trigge lek.

21 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2021

Vis oppdrett pr år:
2021 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
  Kommentarer
KaMpFiSk RoCk
KaMpFiSk RoCk 0 ??
Hvil andre fisk spise eggene eller vill foreldrene passe for godt på?