Paretroplus menarambo


© Jeff Rapps
Vanskelighetsgrad
Ganske vanskelig
  Andre navn
Engelsk:
  • Pinstripe Damba
  Bilder (5 stk)

Latinsk navn Paretroplus menarambo (Allgayer, 1996)
Orden/Familie Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Cichlidae (Ciklider) Wikipedia
Holdes i gruppe på minimum 5-6 individer i større akvarier. Dette vil kunne redusere og spre aggressiviteten til arten innad i gruppen. Pardanning i leksperioder. Innreding med fint bunnsubstrat, røtter og steiner som danner gode gjemmesteder og skjul. Beplantning med kraftige planter som plantes slik at det dannes flere territorier/revirer i akvariet noe som vil kunne redusere artens aggressive atferd overfor artsfrender. God filtrering og gode, ukentlige delvannsbytter (30-50%) er nødvendig for å opprettholde tilfredsstillende vannverdier.
Maks. størrelse 25 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Nei
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Ukjent.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Altetende og kjøttetende. Frossen- og levendefôr. Snegler.
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør Ikke satt
Minimum størrelse liter på akvariet 720 liter
Temperatur 24° C - 28° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 7 - 8
Hardhetsgrad på vann (GH) 10 - 20
Sist endret 27.03.06 kl 21:04 av Admin

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© -mette-
Reklame for plussmedlemskap