Oppdrett av Pseudocrenilabrus multicolor multicolor (Egyptisk munnruger)


Tygger yngelen i en 2ukersperiode. Deretter voktes yngelen i ytterligere en uke.
Leker lettest ved en temp på 25-26`C, Gh12, Ph 7.0

Lett å få i lek, leker gjerne med 4-5 ukers mellomrom

15 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2015

Vis oppdrett pr år:
2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2005
  Kommentarer
Ingen kommentarer.