Oppdrett av Pseudotropheus crabro


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

21 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2015

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2015

Esben Solfjell: Munnrugende malawi, jeg har en lekstrio '1+2' som legger egg gjevnlig ca hver 6 uke å produserer 10-22 yngel som vokser opp i løpete av 2-4 måneder som jeg gir til dyrebutikk. Les mer