Sarotherodon linnellii


© Johnny Jensen
Vanskelighetsgrad
Middels
  Andre navn
  • Tilapia linnellii
Engelsk:
  • Blackfin tilapia
  Bilder (2 stk)

Latinsk navn Sarotherodon linnellii (Lönnberg, 1903)
Orden/Familie Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Cichlidae (Ciklider) Wikipedia
Munnrugende ciklide. Holdes best i en liten gruppe på 5-10 individer i akvariet. Arten er sterkt truet i sitt natulige miljø (Lake Barombi Mbo) og er på IUCN's liste over utrydningstruede arter. Arten er endemisk til Barombi Mbo.
Maks. størrelse 18.5 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell
Fòr og fòring Herbivore (Planteeter)
Planteplankton. Fôr med vegetabilsk innhold.
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør BRONSE
Minimum størrelse liter på akvariet 375 liter
Temperatur 24° C - 26° C
Surhetsgrad på vannet (PH)
Hardhetsgrad på vann (GH)
Sist endret 19.08.06 kl 14:33 av Admin
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Rita Aspevik