Tropheus moorii


© Håvard Støre Andresen
Vanlig
Vanskelighetsgrad
Ganske vanskelig
  Andre navn
  • Ilangimoorii
  • Tropheus moorii "Ilangi"
  • Tropheus moorii "Nangu"
  • Tropheus moorii "Murago"
  • Tropheus moorii "Kasanga"
  • Tropheus moorii "Chaitika"
Engelsk:
  • Blunthead cichlid
Latinsk navn Tropheus moorii (Boulenger, 1898)
Orden/Familie Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Cichlidae (Ciklider) Wikipedia
Cikliden bør i akvariumet holdes i grupper med én hann per flere hunner. Gruppen bør bestå av minst 10 individer. Akvariet bør settes opp med flere klippe-/steinformasjoner slik at det kan opprettes revirer rundt disse.

Tropheus moorii står i Guiness rekordbok som den fisken i verden som legger færrest egg.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Tropheus
Alle Tropheus-artene er endemisk til Tanganyikasjøen. Deres naturlige føde er alger som vokser på steiner i sjøen. I mellom algene er det også krepsdyr som Tropheus'ene spiser. Tropheus, og da spesielt viltfanget tropheus er følsom ovenfor endringer. Dette gjelder både vannverdier, innredning i akvariet men spesielt ovenfor endringer i fôret. Fiskene kan reagere med å utvikle en type bukvassot, omtales ofte som "blot" eller "sot". Det er ikke uvanlig at tropheuseiere kan miste hele gruppen med disse vakre og spesielle fiskene i denne sykdommen. Den den andre måten å miste en gruppe, at at "maktbalansen" endres og at en ny dominerendefisk "spiser" seg igjennom en gruppe og du finner stadige nye mobbeoffer som er stygt skadet eller død. Når denne fisken er fjernet forsetter mobbingen av en nye tropheus, og slik blir gruppen stadig mindre. Tropheus holdes enklest i grupper der tettheten er så stor at alfahannen ikke får dannet seg eget revir. I utgangspunktet har en tropheushann et revir med en radius på ca 1 m. Her vil han med stor iver jage bort alle rivaler, og eventuelt ta livet av dem. Dette betyr at du enten kan holde en liten gruppe med en hann og 2-4 hunner i et innredet akvarium på 2-300 liter, eller gå til den andre ytterligheten å plassere en gruppe på 15 og oppover i et akvarium på 325-500 liter eller større. Tanken bak å plassere ei så stor gruppe i et såpass begrenset volum er å fordele jagingen og mobbingen på flere individer. Hannene vil hele tidene vise sin hengivenhet til hunnene, og dette er en stor belastning for hunnene som spiser lite eller ingenting mens de går med egg eller yngle i munnen. Hunnen "tygger" i ca 5 uker. Du bør ikke forta noen endringer i en fungerende tropheus gruppe . Det kan være vanskelig å sette inn nye fisk i en gruppe, og tar du en fisk ut av gruppen er det ikke sikkert at det går bra å sette den inn igjen senere. På grunn av Tropehusen sine spesielle matvaner og aggressivitet bør tank kammerater velges med omhu. Disse bør ikke være carinvore eller kreve mye proteiner i kosten, tåle jaging av tropheusene og ikke se på tropheus som fôr. Når dette er sagt, må det også sies at det er et utrolig vakkert syn å se en fungerende gruppe med tropheus, som leker, spiser og der det skjer noe nytt hele tiden.
Maks. størrelse 15 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Vanskelig å skille kjønnene, men hunnfisken har en noe større og mer rund kjønnsåpning.
Fòr og fòring Herbivore (Planteeter)
Herbivore Meget sensitive tarmer. Vær forsiktig med tilvenning av nytt fór og ved "innkopping". Anbefalt fór er spirulina flakfór og små pellets, samt rekemiks. I naturen spiser denne cikliden zooplankton, insekter og planter hvor den også beiter av algematten i innsjøen.
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør BRONSE
Minimum størrelse liter på akvariet 375 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 668)
Temperatur 23° C - 28° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 8 - 9
Hardhetsgrad på vann (GH) 10 - 20
Sist endret 17.04.10 kl 20:08 av Nils Vollstad
668 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Andre har fisken sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© Karen Hansen
Reklame for plussmedlemskap