Oppdrett av Pterygoplichthys gibbiceps (Gibbiceps)


Vanskelig oppdrett. Nesten alle eksemplarer som er drettet kommer fra asia og er drettet i større dammer