Oppdrett av Hypancistrus zebra (Sebrapleco)


Skru ned temp til 24°C, ikke mat på 3 dager, sett opp temp en grad av gangen.
Sett nå inn en ekstra sirkulasjonspumpe.
Mat forsiktig med artemia, røde mygglarver, rekemiks eller lingende - varier
Skift vann hver dag, med en nedjustering i Kh.
Skift vann hver dag og juster temp helt opp til 32-35°C
ta nå ut sirk pumpe...
Mat hyppige, men lite...la de få ro....

I forkant kan det komme til noe slåssing, da rangordnen skal settes i karet, vedr. hvem som er alfa hann og hvem blir beta hannen. Kun Alfa hannen får normalt være far.

Hele poenget er å få de til å tro det akkurat har vært regntid. Når man har fått i gang sin gruppe, kan neste egglegging bli utløst av noe så enkelt som et kraftig vannbytte.
Lykke til :-)

68 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2016

Vis oppdrett pr år:
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
  Kommentarer
Ingen kommentarer.