Oppdrett av Rineloricaria parva (Grenmalle)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

16 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2015

Vis oppdrett pr år:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005
  Kommentarer
Ingen kommentarer.