Oppdrett av Rineloricaria parva (Grenmalle)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

16 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2015

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2015

Buskiz: Legger egg i huler og yngel vokser opp i karet. Les mer