Schistura balteata (Sumo botia)


© Julie Nilssen
Vanskelighetsgrad
Ganske lett
  Andre navn
  • Nemacheilus balteatus
Engelsk:
  • Sumo Loach
  Bilder (5 stk)

Latinsk navn Schistura balteata (Rendahl, 1948)
Orden/Familie Orden: Cypriniformes (Karpefisker)
Balitoridae Wikipedia
Kjennetegnes ved sine 2-3 mørke bånd som går vertikalt under dorsalfinnen. Disse kan være røde eller mer sorte. Enkelte eksemplarer mister denne fargemarkeringen med alderen, men det er uklart hvilken betydning dette har.

Arten er noe territorial, og derfor bør den ha mange gjemmesteder - spesielt om det holdes flere av samme art i akvariet bør man sørge for å bryte opp "sikten" i akvariet med plantet, røtter osv.
Det er en nokså sky art, men kan være plagsom overfor artsfrender og andre liknende arter når den skal forsvare territoriet sitt.

Bør ha god sirkulasjon i vannet - optimalt sett bør den gå i et elveakvarium med kraftig sirkulasjon og høyt oksygeninnhold.

Kombinasjon med fisk som danio, rasbora, barber og tetraer er egnet.
Går godt å kombinere sammen med f.eks Sewellia lineolata og liknende arter.
Maks. størrelse 10 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Nei
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Ukjent. Sannsynlig at voksne hunner er mer runde enn hannene.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Spiser det meste av fór som kommer ned på bunnen.
Oppdrett Ikke kjent at denne arten er oppdrettet i akvarium.
NAF Oppdrettsvalør Ikke satt
Minimum størrelse liter på akvariet 110 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 190)
Temperatur 23° C - 26° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 6 - 7.5
Hardhetsgrad på vann (GH) 0 - 12
Sist endret 20.10.07 kl 20:57 av Liz H
190 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Andre har fisken sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen
Reklame for plussmedlemskap