Oppdrett av Betta channoides (Ormhodebetta)


basin in Kalimantan Timur, Borneo, Indonesia.

12 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2014

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2014

Andreas Tjernshaugen: For å ta vare på godt med yngel er det best å flytte hannen til et separat yngelakvarium mot slutten av munnrugingsperioden. Hvis man flytter han(eller fanger hunnen) for tidlig er det fare for at han gir opp rugingen så yngelen dør. Hvis yngelen blir sluppet i karet med begge foreldrene kan det være noen få overlever, men hunnene er på ingen måte til å stole på... Les mer
Tilfeldig bekjentskap
© Lars Jamne
Reklame for plussmedlemskap