Oppdrett av Macropodus opercularis (Paradisfisk, Paradismakropode, Makropode.)


Oppdrett av Macropodus opercularis (Paradisfisk) er veldig lik framgangsmåten hos Kampfisk, men det er forskjeller. Man bruker en hygienisk tank (dvs. et uinnredet kar) på mellom 30-40L, en flyteplante med store blader, og ingen (eller veldig svak) filtersirkulasjon. (Man kan også benytte et vanlig innredet akvarium). Temperaturen ligger på ca.20-23 grader, og vannstanden er på ca. 20 cm. Benytt en blanding på 50/50 med innkjørt akvarievann og rent springvann. Før oppdrettet starter fores hunnen og hannen med svært næringsrik mat. Som de fleste layrintfisker bygger hannen skumredet (bestående av masse bobler) under et stort, flytende blad. Boblene er en blanding av saliva og luft hentet fra området mellom dekkglasset og vannoverflaten (boblene er mindre enn det Kampfiskens er). Hannen kurtiserer og viser seg for hunnen. Når hunnen er klar blir hun veldig blass i fargene, nesten hvitaktig. Ellers kan man se at hun er klar ved at hun står nesten helt loddrett med hodet opp. Hannen omfavner hunnen x antall ganger for å klemme eggene ut. Dette tar mellom 3-4 timer, men også lengre. Hannen samler sammen eggene og spyter dem opp i skumredet. Slik fortsetter de til hanne banker opp hunnen, og det er da man fjerner henne. Tilsammen blir det lagt opp imot 500 egg hver gang det lekes, men noen ganger er det enda flere egg. Hannen beskytter og vokter egg/yngel. Etter 24-48 timer klekkes eggene, og de neste 2-3 dagene lever yngelen av plommesekken. Yngelen blir frittsvømmende etter atter 2-3 dager. De fores med infusorier og nyklekket artemia. Hannen fjernes før yngelen blir frittsvømmende, ellers spiser han dem. Som hos Kampfisken er det viktig å ha regelmessige vannbytter, fordi et hormon som de avgir hindrer veksten.

11 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2015

Vis oppdrett pr år:
2015 2013 2012 2009 2008 2007 2006
  Kommentarer
Ingen kommentarer.