Sphaerichthys osphromenoides (Sjokoladegurami)


© -mette-
Vanlig
Vanskelighetsgrad
Ganske vanskelig
  Andre navn
  • Sphaerichthys osphromenoides Osphromenoides (Canestrini, 1860)
Engelsk:
  • Chocolate gourami
Latinsk navn Sphaerichthys osphromenoides (Canestrini, 1860)
Orden/Familie Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Osphronemidae (Guramier) Wikipedia
Sjokoladeguramien stammer fra myraktige sumper i Malaysia, Sumatra og Borneo, fra områder der det er stille og mørkt vann hvor ph kan komme helt ned på ph 3 og 4. I vann med så lav ph finnes lite eller ingen bakterier, og fisken er derfor fra naturens side ikke særlig godt rustet til å tåle det bakterieangrepet det er å bli holdt i et vanlig selskapskar. Et arts-kar er å anbefale, slik at man kan imøtekomme denne fiskens behov.
Sjokoladeguramien er en sortvannsfisk.

Tørt eikeløv, catappablader, torv og røtter er perfekt innredning til dem siden dette ligner deres naturlige miljø i naturen, og det farger vannet gyllent. Sammen med flyteplanter med lange røtter gir dette et perfekt miljø. Dersom man skaper sortvannshabitat for sjokoladeguramiene, er det verdt å notere seg at det ikke er mange andre planter trives lenger nede i så gyldentonet vann ettersom fargen hemmer lyset.

I likhet med andre guramier er sjokoladeguramien en labyrintfisk, som til viss grad er i stand til å puste fra overflaten hvis forholdene er slik at oksygennivået i vannet er lavt, noe det ofte er i fiskens naturlige habitat. Tettsluttende armatur er bra, da det holder luften over vannflaten fuktig og varm.

Denne arten passer best for øvede akvarister, da den kan være veldig skjør og må ha perfekte vannverdier.

Vannforholdene bør være optimale og akvariet være godt innkjørt og stabilt. Dette er med på å hindre infeksjoner og bakterieangrep. Den er også lett utsatt for hudparasitter. I dette tilfellet betyr vannkvaliteten mer enn temperaturen, selv om begge deler er viktig for å opprettholde fiskens helse og trivsel. Siden den ikke liker særlig forandringer i miljøet, er det best å ta mange små vannbytter istedenfor et stort pr uke (f.eks. 10% daglig).

Ved oppdrett bør temperaturen økes en grad eller to over det normale, og leken kan deretter utløses ved å skifte vann slik at akvariet kjøles ned igjen.

Disse fiskene bør kun holdes hvis du kan gi den de rette forholdene. Ved innkjøp av fisken bør du kjøpe mellom 6 og 10 stykker slik at de kan "parre ut" seg selv. De trives imidlertid best i gruppe, så ikke skill dem. Behold alle sammen selv om du ser pardannelse. Mistrivsel pga de er for få individer i gruppen kan medføre sykdom.

Sjokoladeguramien er munnruger, og hunnen holder eggene i munnen mens de utvikles til yngel i 14 dager. I disse to ukene kan hun ikke spise, og det er derfor viktig at hun er i god form.
Når rugeperioden er over, spytter hun bokstavelig talt ut mellom 20 og 40 fullt utviklede yngel. De er utviklet nok til å ta fôr som levende, nyklekt artemia og mikroorm fra første stund.
Maks. størrelse 5 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hannen har en smal gul søm på kanten av anal- og halefinnen.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Smått levende- og frossenfor. Arten kan også ta flakfor.
Oppdrett Sjokoladeguramien er munnruger. Hun holder eggene i munnen i 14 dager. I disse to ukene kan hun ikke spise. Det er derfor viktig at fisken blir kondisjonert for lek
NAF Oppdrettsvalør GULL
Minimum størrelse liter på akvariet 60 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 198)
Temperatur 25° C - 30° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 4 - 6.5
Hardhetsgrad på vann (GH) 0 - 4
Sist endret 08.09.09 kl 11:09 av Admin
198 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Andre har fisken sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© RunarH