Corydoras fowleri


© Rita Aspevik
Vanskelighetsgrad
Ukjent
  Andre navn
Engelsk:
  • Fowler's Cory
Latinsk navn Corydoras fowleri (Böhlke, 1950)
Orden/Familie Orden: Siluriformes (Maller)
Callichthyidae (Pansermaller) Wikipedia
Langsnutet variant av Corydoras, meget vakker. Glad i levendefôr, og spiser nyklekt artemia med glødende appetitt. De spiser også grådig frosne røde mygglarver. Kan være greit å vite, dersom man får tak i viltfanget fisk og vil trigge appetitten deres.

Det må gjøres ytterligere vitenskaplige undersøkelser, men det verserer en teori om at C. fowleri og [FISHLINK=5292]C. coriatae[/FISHLINK] er en og samme art. De er så godt som like, og begge kan vise en del variasjoner i mønster og farger.

Forveksles veldig ofte med [FISHLINK=5376]Corydoras semiaquilus[/FISHLINK], da de er ganske like.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Corydoras
Alle corydoras-artene kommer fra Sør-Amerika og trives derfor best i surt vann med lav gh og kh. De trives best i grupper på minst 5 til 6 individer, helst flere. I naturen forekommer de ofte i enorme, store stimer på flere hundre individer. Det finnes noen få arter som er unntak på det området, og de er utelukkende blant de største og langsnutede Corydorasene. Alle artene har barter (korte skjeggtømmer) ved munnen som de bruker til å lete etter mat i bunnlaget/sanden. På grunn av denne adferden er det viktig å ha fin, avrundet sand som bunnsubstrat ellers kan fisken få skader på dette viktige følsomme organet. For å kunne lukte seg frem til føde må de ha bartene i behold. Skarp eller grov grus er derfor ikke å anbefale. Sand anbefales som bunnlag dersom man ønsker å holde Corydoras! Corydoras kan også miste bartene sine dersom vannkvaliteten er dårlig, og/eller hvis det dannes ammoniakk og usunne bakterier i bunnlaget. Dette skjer nesten alltid i akvarier med grus, ikke hvis det er sand på bunnen. Corydoras-slekten inneholder rundt 180 vitenskaplig beskrevne arter med navn, et tall som stadig øker, og i tillegg kommer C-og CW-numrene (arter som enda venter på vit. beskrivelse og navn) som er omtrent like mange. Corydoras spiser ikke rent grøntfôr, men forertrekker mere kjøttbasert føde som insekter og små krepsdyr som artemia og mygglarver. Men om det fôres med vanlige malletabletter som også inneholder noe spirulina for eksempel (en algetype) så spiser de det også.
Maks. størrelse 7 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hunnen blir litt større enn hannen (opptil 70 mm), mens hannen blir en halv til en cm mindre.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør GULL
Minimum størrelse liter på akvariet 90 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 336)
Temperatur 21° C - 24° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 5.5 - 7.2
Hardhetsgrad på vann (GH) 0 - 8
Sist endret 28.02.11 kl 02:43 av Admin
336 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen
Reklame for plussmedlemskap