Corydoras guapore


© Mona O
Vanlig
Vanskelighetsgrad
Ganske vanskelig
  Andre navn
Engelsk:
  • Guapore corydoras
  Bilder (5 stk)

Latinsk navn Corydoras guapore (Knaack, 1961)
Orden/Familie Orden: Siluriformes (Maller)
Callichthyidae (Pansermaller) Wikipedia
En art som ikke er så vanlig i akvariehandelen, men en flott art med et særpreget utseende til Corydoras å være. Den svømmer også gjerne midt i vannet og oppholder seg ikke bare langs bunnen som de fleste Corydoras gjør.
Fargemønsteret minner veldig om Corydoras caudimaculatus, men kropps- og hodefasongen er helt annerledes. Spesielt plasseringen av øynene på hodet (lavststilte hos C. guapore).

Vanskelig å drette i akvarium, men det har forekommet en sjelden gang.

Funnet i Rio Guapore (derav artsnavnet), og det antas at arten liker litt sterkere sirkulasjon enn vanlig hos Corydoras.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Corydoras
Alle corydoras-artene kommer fra Sør-Amerika og trives derfor best i surt vann med lav gh og kh. De trives best i grupper på minst 5 til 6 individer, helst flere. I naturen forekommer de ofte i enorme, store stimer på flere hundre individer. Det finnes noen få arter som er unntak på det området, og de er utelukkende blant de største og langsnutede Corydorasene. Alle artene har barter (korte skjeggtømmer) ved munnen som de bruker til å lete etter mat i bunnlaget/sanden. På grunn av denne adferden er det viktig å ha fin, avrundet sand som bunnsubstrat ellers kan fisken få skader på dette viktige følsomme organet. For å kunne lukte seg frem til føde må de ha bartene i behold. Skarp eller grov grus er derfor ikke å anbefale. Sand anbefales som bunnlag dersom man ønsker å holde Corydoras! Corydoras kan også miste bartene sine dersom vannkvaliteten er dårlig, og/eller hvis det dannes ammoniakk og usunne bakterier i bunnlaget. Dette skjer nesten alltid i akvarier med grus, ikke hvis det er sand på bunnen. Corydoras-slekten inneholder rundt 180 vitenskaplig beskrevne arter med navn, et tall som stadig øker, og i tillegg kommer C-og CW-numrene (arter som enda venter på vit. beskrivelse og navn) som er omtrent like mange. Corydoras spiser ikke rent grøntfôr, men forertrekker mere kjøttbasert føde som insekter og små krepsdyr som artemia og mygglarver. Men om det fôres med vanlige malletabletter som også inneholder noe spirulina for eksempel (en algetype) så spiser de det også.
Maks. størrelse 5.5 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør SØLV
Minimum størrelse liter på akvariet 60 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 240)
Temperatur 20° C - 24° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 6 - 7
Hardhetsgrad på vann (GH) 0 - 8
Sist endret 16.02.08 kl 14:42 av Admin
240 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Geir Kristiansen
Reklame for plussmedlemskap