Corydoras panda (Panda-pansermalle)


© -mette-
Vanlig
Vanskelighetsgrad
Ganske lett
  Andre navn
Engelsk:
  • Panda corydoras
Latinsk navn Corydoras panda (Nijssen & Isbrücker, 1971)
Orden/Familie Orden: Siluriformes (Maller)
Callichthyidae (Pansermaller) Wikipedia
Som andre corydoras trives denne best i grupper på minst 5-6 individer.

Utbredelse: Huanuco river system, Aquas Amarillas, tributary of the Rio Pachitea, tributary of the Rio Ucayali river system. Dette området har, pga sin nærhet til foten av Andes-fjellene, noe kjøligere vann og litt høyere ph enn mange andre Corydoras arter lever under. Den har blitt funnet i klare fjellbekker med runde steiner på bunnen, men også i sortvann.

Corydoras Panda foretrekker derfor litt kjøligere vann enn en del andre tropiske fisker. Rundt 22-23°C er ideelt. I akvarier med for høy temperatur har den en tendens til å "visne bort" og dø etter en tid (et år eller to) om den holdes for varmt over tid.
En pH rundt 7-tallet å foretrekke. De tåler også litt hardere vann, opptil 7-8 i gh.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Corydoras
Alle corydoras-artene kommer fra Sør-Amerika og trives derfor best i surt vann med lav gh og kh. De trives best i grupper på minst 5 til 6 individer, helst flere. I naturen forekommer de ofte i enorme, store stimer på flere hundre individer. Det finnes noen få arter som er unntak på det området, og de er utelukkende blant de største og langsnutede Corydorasene. Alle artene har barter (korte skjeggtømmer) ved munnen som de bruker til å lete etter mat i bunnlaget/sanden. På grunn av denne adferden er det viktig å ha fin, avrundet sand som bunnsubstrat ellers kan fisken få skader på dette viktige følsomme organet. For å kunne lukte seg frem til føde må de ha bartene i behold. Skarp eller grov grus er derfor ikke å anbefale. Sand anbefales som bunnlag dersom man ønsker å holde Corydoras! Corydoras kan også miste bartene sine dersom vannkvaliteten er dårlig, og/eller hvis det dannes ammoniakk og usunne bakterier i bunnlaget. Dette skjer nesten alltid i akvarier med grus, ikke hvis det er sand på bunnen. Corydoras-slekten inneholder rundt 180 vitenskaplig beskrevne arter med navn, et tall som stadig øker, og i tillegg kommer C-og CW-numrene (arter som enda venter på vit. beskrivelse og navn) som er omtrent like mange. Corydoras spiser ikke rent grøntfôr, men forertrekker mere kjøttbasert føde som insekter og små krepsdyr som artemia og mygglarver. Men om det fôres med vanlige malletabletter som også inneholder noe spirulina for eksempel (en algetype) så spiser de det også.
Maks. størrelse 5 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hunner er noe rundere over buken/fyldigere kroppsform.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
I akvarium tar den tablett- og flakfôr, men foretrekker frossenfôr som mygglarver, artemia, dafnier o.l. Spiser alltid fra bunnen.
Oppdrett Legger egg rundt omkring på faste flater i karet - glasset, stener, robuste planter o.l. Yngelen klekker og er frittsvømmende etter 4-5 dager og tar nyklekket artemia.
NAF Oppdrettsvalør SØLV
Minimum størrelse liter på akvariet 54 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 244)
Temperatur 20° C - 25° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 6 - 7.5
Hardhetsgrad på vann (GH) 0 - 8
Sist endret 22.11.12 kl 15:47 av Admin
244 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken
Corydoras panda (Panda-pansermalle) er den 34. mest populære fisken i norske akvarier

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Andre har fisken sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© Yu-Chia Chang
Reklame for plussmedlemskap