Oppdrett av Pethia conchonius (Praktbarbe)


Dette er en fisk som kan legge hundrevis av egg. Praktbarbene leker i par, og hunnene bør slippes oppi et lekskar minst 2 dager før hannen kommer oppi. Hunnene sprer masse bitte små gjennomsiktige egg i hele akvariet. Det er lurt å dekke bunnen med et lag planter, f.eks. javamose, slik at eggene faller ut av syne for leksparet. Da spiser de ikke så fort eggene.
Det er lurt å ta ut fiskene fra lekskaret så snart leken er over, for å forhindre at de spiser sine egene egg.

18 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2016

Vis oppdrett pr år:
2016 2014 2013 2012 2011 2010 2007 2006
  Kommentarer
E-Dahl
E-Dahl 0 dretting av praktbarber
Praktbarber er en fisk som er lekevillig, kullene er store (200-300) yngelen vokser hurtig og er lette og fø opp.
jeg har skilt hunner og hanner en tid i forveien, og foret dem godt med frossentfor. da leker dem første natten i leksakvariet og kullene blir store.
leksakvariet er på 60 liter og har grov grus, masse javamose, hornblad og andre finbladete vekster. 10-15cm vannstand og en luftstein til gjennomlufting av vannet.
jeg har helt rent nytt vann i karret og jeg tillsetter 1/2 ts salt pr 10 liter vann. ph er 6, vannet er mykt og temp ca 25 grader.
når karret har stått i tre dager med grus, planter og luftstein slipper jeg hunnene i karret og lar dem gå alene en til to dager før dem får selskap av hannen.jeg forer ikke hunnfiskene denne tiden.
de kan leke parrvis, men jeg har fått best resultat med to hunner og en hann.
hannen slippes i karret om kvelden og morgenen etter fanger jeg ut alle fiskene. de leker i grålysningen, og de har stor apetitt på sin egen rogn som blir spredd rund i karret. slik begrenser jeg svinnet på egg.

etter 3-4 dager ser jeg små yngelstreker som henger rundt på rutene og rundt om i karret og da tillsetter jeg infulsorier jeg lager av tørket bananskall.
etter ca en uke begynner jeg å fore forsiktig med nyklekt artemia og så setter jeg inn en innkjørt filterboks fra ett annet akvarie. (en dame-strømpebukse må tres over filtret slik at kke yngelen forsvinner)

etter to uker begynner jeg forsiktig å fylle på litt nytt vann og suge opp evt forrester med en tynn slange.
fra denne tiden vokser yngelen hurtig og man må ha ett større akvarie klart etter ca 30 dager med samme vannverdier for de trenger en god del plass til å vokse seg store:)
Camy
Camy 0 Yngel
Brukte en bolle til leksekarr. Puttet en hunn og en hann i bollen og lot dem være der i et døgn. Dagen etter var karret fult av egg.