Oppdrett av Axelrodia riesei (Rubintetra)


I ordentlig strukturert, moden akvarier har det forekommet, et lite antall yngel som har begynne å vises, uten noen spesielle inngripen.

De viktigste kravene er myk, litt surt vann og formidling av moser og planter med små tette blader planter, som Taxiphylum eller lignende innenfor der fisken skal gyte.

Tilsetning av blader er også anbefalt, på grunn av mikroorganismer som koloniserer og forekommer, da disse utgjør en nyttig matkilde for yngel.