Oppdrett av Hasemania nana (Kobbertetra)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

8 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2020

Vis oppdrett pr år:
2020 2012 2011 2010 2008 2007 2006
  Kommentarer
Ingen kommentarer.